MŪSU JAUNĀ MĀJAS LAPA IR IZSTRĀDES STADIJĀ

          SIA "Damson" tika izveidots 2011.gadā, kad kopīgu darbu sāka Reinis Ādamsons un Dāvis Volksons.  
          SIA "Damson" ražotne ir tapusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības (ELFLA) programmas 2007. - 2013. gadam pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" ietvaros. 2014. gada sākumā tika pabeigta iekārtu uzstādīšana un atvērta ražotne. 
         Apvienojot uzņēmuma vadītāju zināšanas, piesaistot dažādu nozaru speciālistus un novērtējot tirgū esošos produktus  2014.gadā tika pabeigts darbs pie Rorbo sistēmas vizuālās identitātes un visu standarta detaļu iztrādes. Pirmā gada laikā tika veiksmīgi realizēti pirmie projekti Skandināvijā un uzsākta sadarbība ar nekustamo īpašumu projektu attīstītājiem un māju ražotājiem. Šobrīd pieprasījums pēc Rorbo sistēmas stabili pieaug un ikmēnesi pieaug saražotās produkcijas apjoms un palielinās projektēšanas un ražošanas intensitāte.

Reinis Ādamsons

Valdes priekšsēdētājs, Rorbo idejas autors.

Dāvis Volksons

Valdes loceklis, līdzīpašnieks. 

Girts Runis

Dizaina departamenta vadītājs un līdzīpašnieks.  

Created with Mozello - the easiest way to create a website.

 .